baba için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vater · Papa · Vati · Papi · diğer çevirileri

baba Vater

Çünkü biliyorum, bu kız seni bir baba gibi seviyor.

Denn ich weiß, dieses Mädchen liebt dich wie ihren Vater.

Cesur ol baba!

Sei mutig, Vater.

Moat Cailin sizindir baba.

Maidengraben gehört Euch, Vater.

baba Papa

İ-İ-İyi ge-ge-geceler ba-ba-baba.

G-g-g-gute N-n-n-nacht, P-p-p-papa.

Ama baba, o ölüyor.

Aber, Papa, er stirbt.

Beni mi çağırdın, baba?

Hast du mich gerufen, Papa?

baba Vati

Ben şimdi eve gidiyorum baba.

Ich gehe jetzt nach Hause, Vati.

Ben de, baba.

Ich auch, Vati!

Çabuk, baba, biraz daha odun!

Schnell, Vati! Mehr Holz!

baba Papi

Üzgünüm baba, ama bu gerçekten çok karışık bir plan!

Entschuldige, Papi, aber der Plan ist so kompliziert.

Lütfen baba, efendim. Lütfen?

Bitte, Papi, Sir, bitte!

Siz yeni baba mısınız?

Sind Sie der neue Papi?