bacakları

Kafkaslı. Erkek. Boynu kırılmış, arka kaburgaları kırılmış kafatası ve bacakları da.

Kaukasisch, männlich, zerquetschte Luftröhre, gebrochene Rippen, Wirbelsäule, Schädel, Beine.

İki bronz kol, iki bronz bacak. Ve arada küçük bir parça mayo.

Zwei braune Arme, zwei braune Beine, ein kleiner Badeanzug dazwischen.

Ben de süper bacaklar gördüm.

Ich hab auch tolle Beine gesehen.

Hayır, gerçek bir bacak.

Nein, ein richtiges Bein.

Beyaz bacaklar, kahverengi kıç, kahverengi yanlar.

Weiße Beine, brauner Arsch, braune Flanken.

Bazen de senin bacaklarını.

Manchmal sehe ich deine Beine.

Bu bacak aptal olabilir.

Dieses Bein könnte dumm sein.

Sol bacak, sol bacak.

Linkes Bein, linkes Bein.

Tahta bacaklı düşmanımızın kanıtı.

Spuren unseres holzbeinigen Gegners.

Hayır. Hepimizin iki bacağı iki kolu, iki kulağı

Wir haben zwei Beine, zwei Arme, zwei Ohren