bahane için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vorwand · Ausrede · Ausreden · Grund · Entschuldigung · Ausflucht · diğer çevirileri

bahane Vorwand

Ya da bahaneye ihtiyacım yok mu?

Oder brauche ich keinen Vorwand?

Obara'nın ölümü sadece bir bahane.

Sein Selbstmord ist lediglich ein Vorwand.

Bu bir neden değil bahane.

Das ist ein Vorwand, kein Grund.

bahane Ausrede

O bahaneyi ben icat ettim.

Ich habe diese Ausrede erfunden.

Ama iyi bir bahaneye ihtiyacımız var yalan söylemek yok.

Aber wir brauchen eine gute Ausrede. Und keine Lüge!

Bu bir bahane değil.

Das ist keine Ausrede.

bahane Ausreden

Artık bahane yok şekerim.

Keine Ausreden mehr, Poopsie!

Mazeretler yok, bahaneler yok.

Keine Ausreden, kein Ausweg.

Daha fazla bahane olmasın, vali.

Keine Ausreden mehr Gouverneur.

bahane Grund

Her seferinde aynı bahane.

Jedes Mal derselbe Grund.

Bu bir neden değil bahane.

Das ist ein Vorwand, kein Grund.

Bu bize bir bahane verir, değil mi?

Das gibt uns doch einen Grund, oder?

bahane Entschuldigung

Bahanelerden nefret ederim.

Ich verabscheue Entschuldigungen.

Her zaman bir bahane vardır, bayan.

Es gibt immer eine Entschuldigung, Lady.

Yapma ama. Bu bilinen en eski bahane.

Komm schon, das ist die älteste Entschuldigung.

bahane Ausflucht

Sen ve senin bahanelerin, baba!

Du und deine Ausflüchte, was?