baharıdır

Bu zamanda evrendeki en değerli madde melanj baharıdır.

Die allerwichtigste Substanz im Universum ist die Spice-Melange.