bahsetmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

sprechen · erwähnen · reden · nennen · diğer çevirileri

bahsetmek sprechen

Biz de bundan bahsediyorduk, az önce.

Wir haben gerade darüber gesprochen.

Kusura bakmayın ama ben de bir meslektaşınızdan bahsediyorum.

Entschuldigung, aber Ich spreche von einem Kollegen. Einem Journalisten.

John, sen neden bahsediyorsun?

John, wovon sprichst du?

bahsetmek erwähnen

O zaman neden ondan bahsettin?

Warum erwähnt Ihr ihn dann überhaupt?

Tek bir Mackenzie'nin bile Jakobit isyanından bahsettiğini duymadınız mı?

Sie hörten keinen einzigen MacKenzie den Jakobitenverrat erwähnen?

Ama sen Jonas'dan hiç bahsetmedin.

Aber du hast Jonas nie erwähnt.

bahsetmek reden

Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok.

Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.

Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok, Dr. Brennan.

Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden, Dr. Brennan.

Burada ne kadar satıştan bahsediyoruz?

Von wie vielen Verkäufen reden wir?

bahsetmek nennen

Aslında, bir grup aslandan bahsederken "aslan sürüsü" denir.

Eigentlich wird eine Gruppe Löwen "Rudel" genannt.

Toplama kampının adının "Oak Creek" olduğundan bahsediyor.

Das Internierungslager dort wird "Oak Creek" genannt.