bakım için Türkçe-Almanca çeviriler:

Pflege · Wartung · Instandhaltung · Hinsicht · Betreuung · Versorgung · diğer çevirileri

bakım Pflege

Tamam, burada. Agresif sıvılar destekleyici bakım, steroid.

Ok, hier, um, aggressive Flüssigkeiten, unterstützende Pflege, Steroide.

Bakıma ihtiyacı var.

Er braucht Pflege.

Bakımı ve beslenmesiyle ilgili bilgiler kargo faturasıyla birlikte burada.

Die Pflege und Futteranweisungen stehen auf diesem Frachtbrief.

bakım Wartung

Giriş tüpü bakım nedeniyle kapalı.

Eingangsröhre wegen Wartung gesperrt.

Bakım nedeniyle kapalıyız.

Wegen Wartung geschlossen.

Beşinci ise bakım olarak listelenmiş ama binanın enerjisinin yarısını tüketiyor.

Das fünfte ist zur Wartung ausgeschrieben, nutzt aber die Hälfte der Gebäudeenergie.

bakım Instandhaltung

Bu bakım onarım departmanı.

Es ist die Instandhaltung.

Evet, bakım bölümünü bulmam gerek.

Ja, ich muss die Instandhaltung finden.

Tac Mahal'in bile bakıma ihtiyacı vardır.

Weil sogar das Taj Mahal Instandhaltung braucht.

bakım Hinsicht

Birden çok bakımdan.

In mehrfacher Hinsicht.

Bu bakımdan, Jagrafess hiç bir şeyi değiştirmedi.

In dieser Hinsicht hat der Jagrafess überhaupt nichts geändert.

bakım Betreuung

Tıbbi bakımı karşılayamayız.

Medizinische Betreuung nicht.

bakım Versorgung

Tıbbi bakıma ihtiyacınız var.

Sie brauchen ärztliche Versorgung.