bakteri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bakterien, Bakterie · Bakterium · diğer çevirileri

bakteri Bakterien, Bakterie

İkisi de bu bakteri çeşidinin üreme alanları.

Beides ist ein idealer Nährboden für diese Bakterien.

Bakteri de olabilir.

Könnten Bakterien sein.

Bakteri yüksek seviye radyasyona maruz kaldığında parlıyor.

Die Bakterien leuchten, wenn sie hohen Strahlungsdosen ausgesetzt werden.

bakteri Bakterium

Ama Jean-Baptiste, dirençli bir bakteri kadar güçlü olduğunu kanıtladı.

Aber Jean-Baptiste war zäh wie ein resistentes Bakterium.

Görünüşe göre bu bakteri bir çeşit hormon salgılayarak beynin,.. hafızaya olan ulaşımını engelliyor.

Das Bakterium scheint die Zellen anzuregen, ein Hormon zu produzieren, das die Erinnerungsfähigkeit beeinflusst.

Bizim hastalığımıza sebep olan bakteri bu mu?

Das ist das Bakterium, das unsere Krankheit verursacht?