balıkçıları

Sato'nun babası büyük ticari balıkçı tekneleri getirmiş.

Satos Vater große, kommerzielle Fischerboote hier herbrachte.

Yeşil bir balıkçı yaka giyiyordu.

Sie trug einen grünen Rolli.

Eski balıkçı ağı da benim için.

Ein altes Fischernetz für mich.

Balıkçı yaka, açık gri mont.

Blauer Rolli, graue Jacke.

Yorulur, balıkçı teknesi geçiyordur

Sie ermüdet, ein Fischerboot kommt

Sonra koklaşırız, balıkçı çocuk.

Wir riechen uns später, Fischjunge.

Bir balıkçı kayığı.

Da, ein Fischerboot.

Bir balıkçı teknesi yarın Hammars'tan kalkacak.

Morgen fährt ein Fischerboot nach Hammars.

Yasadışı sularda avlanan somon balıkçıları ihbarı.

Da fischen Lachsdiebe in illegalen Gewässern.

Hala balıkçı olmak istiyorsun?

Willst du immer noch Fischer werden?