balayına

Kimin balayına ihtiyacı var ki?

Wer braucht schon Flitterwochen?

Mai tai olmadan balayına balayı denmez. Ronnie?

Flitterwochen sind keine Flitterwochen ohne Mai Tais.

Balayına Mısır'a gidecekler." Aman Tanrım!

Hochzeitsreise in Ägypten." Oh Gott!

Evet ama İtalya'da mai tai kokteyli yok ve mai tai olmadan balayına balayı denmez.

Ja, aber in Italien gibt es keine Mai Tais und Flitterwochen sind keine Flitterwochen ohne Mai Tais.

İkinci bir balayına. Sadece ikimiz.

Die zweiten Flitterwochen, nur für uns.

Balayına çıkmış Avusturyalı soylular.

Österreichischer Kronprinz auf Hochzeitsreise.