balina için Türkçe-Almanca çeviriler:

Wale, Wal · Killerwal · Blauwal · Walfang · diğer çevirileri

balina Wale, Wal

Beyaz bir balina.

Ein weißer Wal.

Bir balina öldürdün?

Hast du einen Wal getötet?

Bir keresinde bedeninde üç zıpkınla yüzmeye devam eden bir balina görmüştüm.

Einmal sah ich einen Wal mit drei Harpunen im Körper weiterschwimmen.

balina Killerwal

Ya Büyük Beyaz yada başka bir katil balina.

Es ist entweder ein großer Weißer oder ein Killerwal.

Belki. Ama bu bir katil balina.

Sicher, aber das ist ein Killerwal.

Tilikum saldırgan bir katil balina değil

Tilikum ist kein aggressiver Killerwal

balina Blauwal

Bir mavi balina, Lofoten'de kiyiya vurdu.

Ein wunderschöner Blauwal ist in Lofoten gestrandet.

Biri mavi balinayı devirdi dediniz?

Sagten Sie, jemand riss den Blauwal herunter?

Deniz bilimci ve Büyük Mavi Balina.

Die Ozeanografin und der große Blauwal.

balina Walfang

Bay Laurel ve Bay Hardy balina avından yeni dönmüşler.

Mr. Laurel und Mr. Hardy kommen gerade von einer Walfang-Reise