bana için Türkçe-Almanca çeviriler:

mir · selbst · diğer çevirileri

bana mir

Bizim insanlara bir kemik atmalısınız yoksa onları sonsuza dek kaybedeceksiniz.

Sie müssen unseren Leuten einen Knochen zuwerfen, sonst könnten Sie sie entgültig verlieren.

Bize başka bir hikaye daha anlat.

Erzähl uns noch eine Geschichte.

Hiçbir şey bizi durduramaz.

Nichts kann uns aufhalten.

bana selbst

Hiç bir şey hissetmiyor, ne benim için, ne de kendisi için.

Sie empfindet gar nichts! Weder für dich noch für mich noch für sich selbst!

Sanırım benim bile bir sınırım var.

Ich glaube, selbst ich hab meine Grenzen.

Bilirim, benim de iki çocuğum var.

Ich weiß. Ich hab selbst zwei Kinder.