bank için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bänke, Bank · Bankkonto · diğer çevirileri

Bank

bank Bänke, Bank

Banka ipotekli malı aldıktan sonra Verdiant açığa satışta adamın mülkünü almış.

Nachdem die Bank zwangsvollstrecken ließ, hat Verdiant sein Eigentum im Leerverkauf erworben.

Evet, evet Cayman adalarındaki banka için yeni şifrelere ihtiyacım var,

Yeah, yeah, ich brauche neue Codes für die "Cayman Bank und Trust",

Oğlum benden nefret ediyor ve şimdi de banka evimi elimden almak istiyor.

Mein Sohn hasst mich und jetzt will die Bank mir mein Haus wegnehmen.

bank Bankkonto

Ama bir banka hesabına ihtiyacın var

Aber Sie brauchen ein Bankkonto.

Banka hesabı mı?

Ein Bankkonto? Nein.

Bennett Tash denen adam, Overtown'da banka hesabı açmış.

Dieser Kerl, Bennett Tash hat ein Bankkonto in Overtown eröffnet.