bankalar

Bir kömür madeni. Demiryolları. Bankalar.

Ein Bergwerk, eine Eisenbahnlinie, Banken.

Bankalar, büyük kuyumcular.

Banken. Große Juweliere.

Yeni bir yol dış dünyayı Spectre'a getirmişti bankalar, ipotekler ve borçlarla birlikte.

Eine neue Straße hatte die Außenwelt nach Spectre gebracht. Banken, Pfändungen und Schulden.

Bankalar para piyasası fonları kurdular ve mevduat sahiplerine para çekmelerini ve para piyasası fonlarına yatırmalarını önerdiler.

Die Banken richteten Geldmarktfonds ein und sie rieten Inhabern von Bankguthaben, Geld abzuheben und in den Geldmarktfonds anzulegen.

Sana daha da büyük bankalar var demiştim.

Ich sagte doch, es gibt größere Banken.

Bankalar ne zaman bu kadar kötüleşti?

Seit wann sind Banken so bösartig geworden?

Bankalar dünden beri grevde.

Die Banken streiken seit gestern.

Yarın bütün bankalar kapalı olacak.

Morgen sind die Banken geschlossen.

Molok ruhu elektrik akımı ve bankalar olan!

Moloch, dessen Seele Elektrizität und Banken sind!

Bankalar tabii ki.

Die Banken, natürlich.