barmen için Türkçe-Almanca çeviriler:

Barkeeper · Barmann · diğer çevirileri

barmen Barkeeper

İyi bir barmen neden büyük buz küpü kullanır, biliyor musun?

Wissen Sie warum ein guter Barkeeper große Eiswürfel bevorzugt?

Ben bir barmen değilim.

Ich bin kein Barkeeper.

Barmen çok konuşkan gibiydi.

Der Barkeeper schien gesprächig.

barmen Barmann

'Barmen, bir şişe ve iki bardak.

Barmann! Eine Flasche und zwei Gläser.

Kız arkadaşı ve barmen hiçbir şey görmemiş.

Ihre Freundin und der Barmann haben nichts gesehen.