basım için Türkçe-Almanca çeviriler:

Auflage · diğer çevirileri

basım Auflage

Hardy, sınırlı basım.

Hardy, limitierte Auflage.

Kitabı, "Zorlu Sınav"ın üç basımı yok sattı.

Ihr Buch "Ordeal" brachte es auf drei Auflagen.