basınç için Türkçe-Almanca çeviriler:

Druck · Drücken · Luftdruck · diğer çevirileri

basınç Druck

Ateş, patlamalar, inanılmaz basınçlar.

Feuer, Explosionen, extremer Druck.

Soğuk, yüksek basınç.

Kalt, intensiver Druck.

Ya da basınç artıyor.

Oder der Druck steigt.

basınç Drücken

Basınçlı hava ve safra pompasıyla suyu dışarı atabiliriz.

Mit Lenzpumpe und Druckluft Wasser außenbords drücken.

Daha fazla basınç uygulamalısın, Kate.

Du mußt viel fester drücken, Kate.

basınç Luftdruck

Bu alçak basınç, İskoçyanın oralardandan bir yerden geliyor ve

Ein niedriger Luftdruck von Abernethy oder irgendwo und

Sıcaklık, yer çekimi, atmosfer bileşimi, barometrik basınç,

Temperatur, Gravitation, Zusammensetzung der Atmosphäre, Luftdruck