basamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Stufe · Stufen · schritt · diğer çevirileri

basamak Stufe

Burada bir basamak var.

Hier ist eine Stufe.

İkinci basamak, sınıf B. Bugün beyaz slipli.

Zweite Stufe, Klasse B. Weißes Höschen heute.

Dana ve Pushy'nin serüveninin ilk basamağı tamamlandı.

Danas und Pushys Odyssee, Stufe eins, vollendet.

basamak Stufen

Bu basamaklar nereye çıkıyor?.

Wohin führen diese Stufen?

İki basamak aşağıda.

Zwei Stufen tiefer.

Birkaç basamak daha kaldı.

Nur noch ein paar Stufen!

basamak schritt

Küçük bir basamak, ama basamak işte.

Ein kleiner Schritt, aber ein Schritt.

Ama bugün, bir basamak yukarıda.

Aber heute, ein erster Schritt.

Bir basamak aşağı, evet, ama Anton Depeux gururlu değildir.

Ein Schritt abwärts, ich weiß, aber Anton Depeux ist nicht stolz.