baskı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Drucke, Druck · drängen · Zwang · Ausgaben, Ausgabe · Nötigungen, Nötigung · diğer çevirileri

baskı Drucke, Druck

Üzerinde çok fazla baskı var.

Sie steht unter viel Druck.

Çok fazla baskı altında.

Sie steht gerade unter Druck.

Baskı yok, Ari.

Kein Druck, Ari.

baskı drängen

O bana baskı yaptı.

Er hat mich gedrängt.

Hızlı bir nişan için baskı yapmalıyız.

Wir müssen auf eine schnelle Verlobung drängen.

Sana kesinlikle baskı yapmıyorum, tamam mı?

Okay, ich dränge dich keinesfalls, okay?

baskı Zwang

Baskı altında bile mi?

Nicht mal unter Zwang?

Spencer ve Buckingham da baskı altında imzalıyorlar.

Spencer und Buckingham unterzeichnen auch unter Zwang.

Malcolm Merlyn adında bir psikopat katilin baskısı altında.

Unter dem Zwang eines gemeingefährlichen Irren namens Malcolm Merlyn.

baskı Ausgaben, Ausgabe

Hepsini, her baskıyı.

Alles, sämtliche Ausgaben.

The manifesto'nun gözden geçirilmiş baskısı?

Eine überarbeitete Ausgabe des "Manifests"?

baskı Nötigungen, Nötigung

Bazen, nezaket ve diplomasi baskı yapmaktan çok daha iyidir.

Manchmal sind Raffinesse und Diplomatie besser als Nötigung.