basmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

druckend · überfluten · drucken · überfallen · abdrucken · bedrucken · herausgeben · diğer çevirileri

basmak druckend

The Times" basmış bunu.

The Times" hat es gedruckt.

Roma'dan kaçırıldı, Hollanda'da saz papirüsleri üzerine basıldı, gördün mü?

Aus Rom herausgeschmuggelt in Holland auf Riedgras-Papyrus gedruckt.

O halde neden Fortune dergisi hikayeyi bastı?

Warum hat das Fortune Magazine die Story dann gedruckt?

basmak überfluten

Kaptan, Astrometrike nebula gazı basmış.

Die Astrometrie ist mit Nebelgasen überflutet.

Çıkışları su basmış. Tüm tesis batıyor.

Die Ausgänge sind überflutet, die Anlage sinkt.

Ama buralardaki yollara su basmış Sam.

Aber die Straßen dorthin sind überflutet, Sam.

basmak drucken

Biz atılganda, harmonik ses yansıtıcalarını Drema IV'deki tektonik basınçları bastırmak için kullandık.

Wir haben mit harmonischen Resonatoren den tektonischen Druck auf Drema IV gemildert.

Ama üzerinde "Lütfen basın" notu var.

Aber es steht "Bitte drucken" drauf.

Lütfen gözlükleri tak. Bir konu seçip başlamak için "enter"a bas.

Setz die Brille auf, wahle ein Thema und drucke Enter.

basmak überfallen

Boyd Crowder'ın Oxy kliğini basıldı bu sabah.

Boyd Crowders Oxy-Klinik wurde überfallen heute morgen.

Kelvin Nico az önce bir içki dükkanını bastı.

Kelvin Nico hat gerade einen Schnapsladen überfallen.

basmak abdrucken

Yıldız Hanı, Bay Segundus'un mektubunu resimlerle süsleyip tekrar bastırmış.

The Star hat Mr. Segundus' Brief abgedruckt. Illustrationen inklusive.

basmak bedrucken

Vashta Nerada'nın ormanı hamur haline gelmiş, basılmış ve ciltlenmiş.

Die Wälder der Vashta Nerada. Zu Zellstoff verarbeitet, bedruckt und gebunden.

basmak herausgeben

Tom Basın yazmanı bir demeç hazırlasın.

Tom der Pressechef soll ein Statement herausgeben.