bastonu

En azından o bastonu hatırlayabilir misin?

Könnten Sie zumindest diesen Stock wiedererkennen?

Baston şekilli kondomlarınız yoldalar.

Ihre Zuckerstangenkondome sind unterwegs.

Bütün körlerin böyle bastonları var.

Alle Blinden haben solche Stöcke.

Bastonlar, makaralar, oltalar, kapanlar, fırıldaklar, sinekler, böcekler, kaşıklar whole mess!

Ruten, Rollen, Schnüre, Köder, Spinner, Fliegen, Käfer, Kescher, das ganze Zeug.

Ve sen centilmenler için bastonlar oyuyorsun?

Und du Gehstöcke für die Gebrechlichen?

Al şu bastonu.

Nimm den Stock.

Yürüteçler ve bastonlar. Tekerlekli sandalyeler.

Spazierstöcke und Gehhilfen, Rollstühle,

Baston bir kısıtlama alanı yarattı.

Der Stock hat ein Begrenzungsfeld erzeugt.

Bu sadece bir baston.

Es ist nur ein Gehstock.

Karaciğer lekeli ellerinle beni boğacak mısın? Bastonunla çelme mi takacaksın?

Mich mit den Gichtkrallen erwürgen oder mit dem Rollator überfahren?