batı için Türkçe-Almanca çeviriler:

West · Westen · westlich · western · Südwesten · Abend · diğer çevirileri

batı West

Ya da Sterling Cooper'ın batı ofisi için iyi bir yer arıyor.

Oder er sucht einen guten Ort für Sterling Cooper West.

Batı Yakası ve Doğu Yakası repçileri arasında barışı sağladığı için

Resultierend in Frieden zwischen den Ost und West Küsten Rapper

Tamam. Ama sanırım doğu ve batı demek istedin.

Fein, aber ich glaube, Sie meinen Ost und West.

batı Westen

Bir dolar bir dolardır, her dolar beni Batı'ya bir adım yaklaştırır.

Ein Dollar ist ein Dollar, und jeder Dollar bringt mich weiter nach Westen.

Batı diye bir yer yok!

Es gibt keinen Westen!

Nicky için Las Vegas, Vahşi Batı gibiydi.

Für Nicky war Las Vegas der Wilde Westen.

batı westlich

Cassander Yunanistan'da. Crateros ve Antigonus batı Asya'da.

Kassander in Griechenland, Krateros und Antigonos im westlichen Asien,

Batı River Riding Batı Ventrisihire, Wales

West River Riding, Westliches Ventrishire, Wales.

Hollywood Yolu, Wellington Caddesi, Queen's Yolu, Connaught Yolu, Doğu ve Batı bağlantılarından sorumluyuz.

Wir übernehmen die Hollywood Road, Queen's Road und die Connaught Road in östliche und westliche Richtung.

batı western

Batı Demir ve Metal'de.

'Western Iron and Metal'

Batı Tokyo Tama Dağı'na "Benim evim de beton yolun üzerinde uzanmakta.

Western Tokyo, der Berg Tama, meine Heimat liegt an der Concrete Road.

batı Südwesten

Jefferson City'de bir tanecik gişe var. Güney batı yolunda.

Es gibt nur ein Zollhäuschen in Jefferson City, nach Südwesten.

Batı, güney, çok uzak.

Weit weg, im Südwesten.

batı Abend

Clark Howard dün gece Wheeling, Batı Virjinya'da bulundu.

Clark Howard, gestern Abend in Wheeling, West Virginia getötet.