batıl için Türkçe-Almanca çeviriler:

abergläubisch · diğer çevirileri

batıl abergläubisch

İtalyanlar çok batıl inançlıdır.

Italiener sind sehr abergläubisch.

Denizciler batıl inançlıdır.

Matrosen sind abergläubisch.

Batıl inançların olduğunu biliyorum ama sana bir şey vermek istedim.

Ich weiß, du bist abergläubisch, aber ich wollte dir etwas geben. Okay.