bavul için Türkçe-Almanca çeviriler:

Koffer · Gepäck · Truhe · diğer çevirileri

bavul Koffer

Neden bana "Bavul" diyorsun?

Wieso nennen Sie mich "Koffer"?

Leydi Marian için, bir bavul hazırlayın.

Packt einen Koffer für Lady Marian.

Acele et, bavul.

Schnell, der Koffer.

bavul Gepäck

Ona biraz bozukluk ver. Andy de bavulları taşısın.

Gib ihm etwas Kleingeld, und Andy soll sein Gepäck tragen.

Dr. Baird'in bavulu yok.

Dr. Baird hat kein Gepäck.

Bu bavul beni eziyor.

Das Gepäck erdrückt mich.

bavul Truhe

Elinde bavul olan Sedgwick miydi?

War das Sedgwick mit seiner Truhe?