bay için Türkçe-Almanca çeviriler:

Herren, Herr · Sir · Mister · diğer çevirileri

bay Herren, Herr

Hiçbir fikrim yok Bay Prefect, anlaşılmaz biçimde saçmalıyorlar.

Keine Ahnung, Herr Präfekt. Sie verlangen unverständliches Zeug.

Yardımına ihtiyacım var bay Kuş.

Ich brauche Ihre Hilfe, Herr Vogel.

Merhaba Bay Fırıncı.

Hallo, Herr Bäcker.

bay Sir

Bir problem mi var bayım?

Haben Sie ein Problem, Sir?

Burada oturuyordunuz, bayım?

Sie haben hier gesessen, Sir?

Bir bardak daha bayım?

Ein weiteres Glas, Sir?

bay Mister

Bay Horvath, yanlış bir şey mi yaptım?

Mister Horvath, hab ich etwas falsch gemacht?

İyi akşamlar, Bay Hunt.

Guten Abend, Mister Hunt.

Bay Beaumont ve Bay Fletcher'ı tanıyorsun.

Mister Beaumont und Mister Fletcher kennst du.