bayan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Frauen, Frau · ms. · Damen, Dame · Fräulein · diğer çevirileri

bayan Frauen, Frau

Bayanlar için romanlar, erkekler için dini kitaplar.

Romane für Frauen, heilige Bücher für Männer.

Kızgın bayan, bir lolipop alabilir miyim lütfen?

Wilde Frau, kriege ich bitte einen Lutscher?

Bay ve Bayan Dr. MacBrisk.

Herr und Frau Doktor Tüchtig.

bayan ms.

Ama Bayan Weaver, Justin Tuck hafta sonu için Palm Springs'de.

Aber Ms. Weaver, Justin Tuck ist in seinem langen Wochenende in Palm Springs.

Bayan Lowell, tek bir soruya yanıt verin.

Nichts! Ms. Lowell, beantworten Sie eine Frage.

Bayan Reed şu an buraya getiriliyor.

Ms. Reed wird jetzt gerade hierher gebracht.

bayan Damen, Dame

Hoş geldiniz bayanlar.

Willkommen, meine Damen.

Bayanlar baylar, ben Ajan Jennifer Jareau, bu da Ajan Kate Callahan.

Meine Damen und Herren, ich bin SSA Jennifer Jareau, das ist SSA Kate Callahan.

Bayanlar ve baylar, bu Amerika için harika bir an ve çok özel bir bayan için Whistler'ın Annesi.

Meine Damen und Herren, dies ist ein grosser Moment für Amerika und für eine besondere Dame Whistlers Mutter.

bayan Fräulein

Çok etkileyici bir özgeçmişiniz var, Bayan Greene.

Sie haben eine sehr beeindruckenden Lebenslauf, Fräulein Greene.

Bayan de la Mesa. Söylediğimi tekrar edin.

Fräulein de la Mesa, wiederholen Sie bitte.

Bayan Helen Sharp ve bir de beyefendi.

Ein Fräulein Helen Sharp mit Begleitung.