bebeğin

Muhtemelen başka bir bebek telsiziyle karıştı.

Sie haben wahrscheinlich ein anderes Babyphone abgehört.

Bebek bakıcısına ihtiyacım yok.

Ich brauche keinen Babysitter.

Bebeğin olduğunu saklamak kötü bir fikir.

Babys verheimlichen ist eine schlechte Idee.

O muhteşem bir bebek bakıcısıdır.

Sie ist eine wunderbare Babysitterin.

Burada bir bebek var.

Hier ist ein Kind.

Bu bebek. Bir mucize.

Dieses Kind ist ein Wunder.

Size hakiki bir bebek örneği getirdim.

Ich habe Ihnen ein echtes Bigfoot-Baby gebracht.

Artık bir bebek kardeşim vardı.

Ich hatte jetzt einen kleinen Bruder.

Kelly'nin Bubber bebeğini imzalar mısınız?

Würden Sie Kellys Bubber-Puppe signieren?

Artık iki bebek bakıcın var.

Jetzt haben Sie zwei Babysitter!