bebek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Baby, Babys · Puppe · Kleinkinder, Kleinkind · Säugling, Säuglinge · diğer çevirileri

bebek Baby, Babys

Bebeğin olduğunu saklamak kötü bir fikir.

Babys verheimlichen ist eine schlechte Idee.

Küçük bir bebek.

Ein kleines Baby.

Neden bir bebek kaçırsın ki?

Wieso sollte er ein Baby entführen?

bebek Puppe

Kelly'nin Bubber bebeğini imzalar mısınız?

Würden Sie Kellys Bubber-Puppe signieren?

Her çocuğun bir bebeği olmalı.

Jedes Kind sollte eine Puppe haben.

Bebek oyuncak Ken gibi veya yüksek güçlü hadım birisi gibi.

Wie eine Ken Puppe, oder ein leistungsstarker Eunuch.

bebek Kleinkinder, Kleinkind

Timothy O'dell, bebek ile beraber Vancouver'a tek gidişlik bilet almış.

Timothy O'Dell und ein Kleinkind kauften ein One-Way-Ticket nach Vancouver.

bebek Säugling, Säuglinge

Sebeplerinden biri de uyguladığımız bebek sterilizasyon uygulaması.

Darum trat das Säuglings Sterilisierungs-Gesetz in Kraft.