bekçi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Wachhund · Wächter · Hüter · diğer çevirileri

bekçi Wachhund

Bekçi köpekleri vardı.

Sie hatten Wachhunde.

Bir bekçi köpeği için alışılmamış bir taktik ama etkili.

Eine ungewöhnliche Taktik für einen Wachhund, aber effektiv.

Gerçeği öğrenmeliyiz. Ama Dwight onun bekçi köpeği gibi.

Wir müssen die Wahrheit herausfinden, aber Dwight ist ihr Wachhund.

bekçi Wächter

Tarlalar için daha çok bekçiye ihtiyacımız var.

Wir brauchen mehr Wächter für die Felder.

Orada bir bekçi var, Carrefour.

Dort steht ein Wächter, Carrefour.

bekçi Hüter

Bekçi bize çok tehlikeli olduğunu söylüyor.

Der Hüter sagte uns, es sei gefährlich.