belirtisi

Aynı belirtiler; hep sarhoş, hep midesi bulanır.

Dieselben Symptome, immer betrunken, immer ekelerregend.

Ben de onlara bir kaç belirti verdim.

Ich habe ein paar Symptome vorgetäuscht.

Ben de hiç belirti yok.

Ich habe keine Anzeichen.

Herhangi bir belirti var mı?

Haben Sie irgendwelche Symptome?

Enfeksiyon veya herhangi bir sarhoşluk belirtisi yok.

Keine Anzeichen irgendeiner Infektion oder Intoxikation.

Fiziksel belirtiler de vardı.

Sie hatten körperliche Symptome.

Hala yaşam belirtisi yok Kaptan.

Immer noch keine Lebenszeichen.

Bir hayat belirtisi, çok zayıf.

Ein Lebenszeichen, sehr schwach.

Nörolojik bir hasar belirtisi yok.

Keine Zeichen eines neurologischen Schadens.

Şimdiye kadar, hastalık belirtisi yok.

Bis jetzt keine Anzeichen einer Infektion.