belirtmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

werden · feststellen · konstatieren · geben · erwähnen · spezifizieren · diğer çevirileri

belirtmek werden

Anlaşma dili belirtiyor ki sadece Sara'nın hastane faturaları karşılanacak olan.

Die Vereinbarung hat nur festgelegt, dass Saras Krankenhauskosten gedeckt wurden.

Teğmen Wuster, Teğmen Tanner Çavuş Frank Harper öldürülmüştür ve hepsi Bayan Ellison'ın Cullen Bohannon'a atfettiği makalesinde belirtilmiştir.

Lieutenant Wuster, Lieutenant Tanner, Sergeant Frank Harper, alle ermordet, und alle werden Cullen Bohannon zugeschrieben, wie in Miss Ellisons Zeitungsartikel genannt.

Bay Wayne'in mirası, daha mütevazı menkulünü belirtmek için değiştirilmeyecek.

Mr. Waynes Testament wurde seinem nun bescheideneren Vermögen nicht angepasst.

belirtmek feststellen

Mississippi'deki kaptanların kullandığı bir terim. Nehir derinliği belirtir.

Ein nautischer Fachausdruck, benutzt von Raddampferkapitänen um die Wassertiefe festzustellen.

belirtmek konstatieren

Papa Clement'in hükmü, Unigenitus. açıkça belirtir ki İsa'nın erdemleri bir bağışlama hazinesidir.

Das Dekret "Unigenitus" konstatiert, dass die Verdienste Christi ein Schatz des Ablasses sind.

belirtmek geben

Bir rehine durumu olduğunu belirtir.

Dass es eine Geiselnahme gibt.

belirtmek erwähnen

Daha önce de belirttiğim gibi ben Kaptan Jan Nortis.

Ich bin Kapitän Jan Nortis, wie zuvor erwähnt.

belirtmek spezifizieren

Uçkurunu tutamayan bir adam olmasını belirtti.

Sie spezifizierte jemanden mit wanderndem Pipimann.