belli için Türkçe-Almanca çeviriler:

offensichtlich · offenbar · eindeutig · bestimmt · klar · natürlich · unklar · diğer çevirileri

belli offensichtlich

Belli ki seni öldürmek zorundayım, ama nasıl?

Offensichtlich sollte ich dich töten. Aber wie?

Belli ki seninle konuşmak istiyor.

Sie will offensichtlich reden.

Belli ki bir noktada onun vajinasını da sevmiş.

Offensichtlich hat er irgendwann mal ihre Vagina geliebt.

belli offenbar

Belli ki yanlış bilgilendirilmişsin.

Sie sind offenbar fehlgeleitet.

Belli ki o şirketin satış departmanındaki bir inek tarafından yazılmış.

Wurden offenbar von Geeks in der eigenen Marketingabteilung geschrieben.

Kulübün yetenek gösterisi Sharpay için çok önemli. Belli ki senin geleceğin için de önemli, yani sorun değil.

Die Club-Talentshow ist für Sharpay sehr wichtig und für deine Zukunft offenbar auch, also ist es ok.

belli eindeutig

Ama belli ki artık Will Salas'ın kontrolü altında.

Aber sie ist eindeutig unter Will Salas' Kontrolle.

Belli ki senin için planları var.

Er hat eindeutig Pläne für dich.

Açıkça belli ki bu işler istihbaratın hünerinde yapılan şeyler.

Es ist eindeutig die Arbeit eines ausgebildeten Geheimdienstnetzwerkes.

belli bestimmt

Belli bir kişi için rica ediyorum, bir arkadaş için.

Ich bitte für einen bestimmten Menschen, für einen Freund.

Burada belli bir cesedi arıyoruz.

Wir suchen nach einer bestimmten Leiche.

John, sen belli bir yaşam biçimine bağımlısın.

John, du bist süchtig nach einer bestimmten Lebensführung.

belli klar

Belli değil mi?

Ist doch klar!

Ama şimdi belli oldu.

Aber jetzt ist es klar.

Mitchell, Stans, Magruder, bunlar belli.

Mitchell, Stans, Magruder, das ist klar.

belli natürlich

Hayır, belli ki başka bir kadın var.

Nein. Es gibt natürlich eine andere Frau.

Peki, belli ki bunun uzun bir açıklaması var.

Natürlich gibt es hierfür eine lange Erklärung.

Belli ki ortada bir Jennifer yok.

Natürlich gab es keine Jennifer.

belli unklar

Bende bu detaylar belli belirsiz.

Diese Details sind mir unklar.