bence de için Türkçe-Almanca çeviriler:

ich glaube schon · diğer çevirileri

bence de ich glaube schon

Evet, Furber, bence de öyle.

Ja, Furber, ich glaube schon.