benimki için Türkçe-Almanca çeviriler:

meiner · diğer çevirileri

benimki meiner

Ben sana kişisel bir soru sorabilir miyim?

Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen?

Hayır, hayır önce ben..

Nein, nein, nein. Ich zuerst.

Hayır, ben bugün burada kalacak.

Nein, ich bleibe heute hier.