benmerkezci

Sen dünyanın en benmerkezci, bencil, çıkarcı

Du bist der egoistischste, manipulierendste Mann

O, sadece bir benmerkezci.

Er ist nur ein Egomane.

Bu bencilce ve benmerkezci bir davranış.. ve şu an ailemi etkiliyor.

Und es ist egoistisch und egomanisch, und nun betrifft es meine Familie.