beyaz saray için Türkçe-Almanca çeviriler:

weißes haus · diğer çevirileri

beyaz saray weißes haus

Ben Alan Reed, Beyaz Saray sözcüsüyüm. Bu da Bob Alexander, baş danışman.

Alan Reed, Sprecher des Weißen Hauses, und das ist Bob Alexander, unser Stabschef.

Felix bu gerçek Beyaz Saray değil, ve o da başkan değil.

Felix, dies ist nicht das Weiße Haus, er ist nicht der Präsident.

Beyaz Saray'a hoş geldiniz, Bay Tyler.

Willkommen im Weißen Haus, Mr. Tyler.