beyin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gehirne, Gehirn · Hirne, Hirn · Verstand · Kopf · Geist · Gehirnzelle · Intelligenz · diğer çevirileri

beyin Gehirne, Gehirn

Ölen bir beyin, oksijensizlik, halüsinasyonlar.

Ein sterbendes Gehirn, Sauerstoffmangel, Halluzinationen.

Soğuk taze beyinler.

Frische kalte Gehirne!

Zombi beyinleri iğrençtir.

Zombie-Gehirne sind eklig.

beyin Hirne, Hirn

Teknik olarak bir beyin-bilgisayar ara yüzü, BBA.

Technisch gesehen eine Hirn-Computer-Schnittstelle, oder HCS.

İki vücut, yarım beyin.

Zwei Körper, halbes Hirn.

Sığır eti, domuz filetosu, ciğer, pane beyin, ilik

Rindfleisch, Schweinefilet, Leber, Hirn in Brotteig, Markklößchen

beyin Verstand

Neden bir beyin?

Wieso ein Verstand?

Gerçekten de inanılmaz bir beynin var.

Du hast wirklich einen unglaublichen Verstand.

Kavranacak çok şey olduğunu biliyorum ama Dr. Shepherd çok yetenekli bir beyin cerrahıdır.

Ich weiß, das ist eine Menge zu verstehen, aber Dr. Shepherd ist eine sehr begabter Neurochirurgin.

beyin Kopf

ISA, Kolombiyalilar, israilliler, hepsi düsük seviyeli bir tasarimcinin pesinde onu aramak yerine isin arkasindaki beyni.

ISA, Kolumbianer, Israelis, alle wollen den Kopf eines bescheidenen Webdesigners, anstatt eines Superhirns.

Kafanın içinde bir beynin yok değil mi?

Du hast kein Gehirn in deinem Kopf, oder?

Ben Dr. King, beyin ameliyatı hazırlığı ve kafa tomografisi istiyorum. Hayır, hemen.

Dr. King hier, ich brauche eine Ventrikulostomie und ein CT-Scan des Kopfes.

beyin Geist

Maksimum beyin, minimalist beden.

Maximaler Geist, minimaler Körper.

Günaydın şevk dolu, genç beyinler.

Guten Morgen, ihr strebsamen jungen Geister.

Özgür beyinler için müzik.

WBUJ, Musik für freie Geister.

beyin Gehirnzelle

Her bir nanoid, bir beyin hücresine benzer.

Jeder einzelne Nanit ist wie eine Gehirnzelle.

Bu onun sivilce gibi patlayan son sağlam beyin hücresiydi.

Da ist seine letzte Gehirnzelle wie ein Pickel aufgeplatzt.

beyin Intelligenz

Burada önemli olan; daha fazla beyin dokusu daha fazla zekayla bağlantılı.

Und das ist wichtig, denn mehr Hirngewebe entspricht mehr Intelligenz.