bilgin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gelehrten · diğer çevirileri

bilgin Gelehrten

Yüksek mertebede, bilgin bir savaşçı, Song Hanedanlığı'na sadık bir kahraman, Sidao!

Ein Gelehrten-Krieger von höchstem Rang loyal gegenüber der Song-Dynastie

Sadece tahsilli bir bilgin olarak değil, ender görülen zarafet ve zevk sahibi bir adam olarak da.

Nicht nur als belesener Gelehrter, sondern als ein Mann von seltener Eleganz und Geschmack.

O bir şair, bir bilgin ve kahraman bir savaşçıydı.

Er war ein Dichter, ein Gelehrter und ein bedeutender Feldherr.