bilhassa için Türkçe-Almanca çeviriler:

besonders · diğer çevirileri

bilhassa besonders

Bilhassa başka hiçbir şey işe yaramıyorsa

Besonders, wenn sonst nichts funktioniert.

Bilhassa bu çocuk.

Besonders dieses Kind.

Bilhassa böyle yüksek bir yerden ineceksen, bu çok önemli.

Besonders wegen der Böschung. Das ist sehr wichtig.