bilim adamı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Wissenschaftler · diğer çevirileri

bilim adamı Wissenschaftler

Gerçek bir bilim adamı gibi konuştun.

Gesprochen, wie ein echter Wissenschaftler.

Bilim adamlarını, politikacıları, en önemli filozoflarımızı.

Wissenschaftler, Politiker, unsere wichtigsten Philosophen.

Kimse Howard gibi bir bilim adamı olamaz.

Niemand ist ein Wissenschaftler wie Howard.