bilimadamı

Siz gerçekten bilimadamı mısınız?

Sind Sie wirklich ein Gelehrter?

Ben bilimadamı değilim ki. Öğretmenim.

Ich bin Lehrer, kein Wissenschaftler.

Bir Asgard bilimadamı bahsedilen gezegende yeraltındaki bir araştırma tesisinde mahsur kaldı.

Ein Asgard-Wissenschaftler ist in einem Forschungslabor auf dem Planeten gestrandet.

Sen, zeki bilimadamı bayan, bana bu kemik parçasından bahset.

Sie, geniale Wissenschaftlerin, erzählen Sie mir von dem Knochensplitter.

Bir bilimadamı olarak bunu kabullenmeliyim.

Als Wissenschaftlerin muss ich das eingestehen.

Siz ikinci sınıf bir bilimadamı bile değilsiniz.

Sie sind nicht mal ein zweitklassiger Wissenschaftler.

Josh Gedgie, çocuk bilimadamı.

Josh Gedgie, junger Wissenschaftler.

Devam ettiğimizde Şamil Basayev'e ulaşıyoruz, bir bilimadamı.

Als nächstes Shamil Bassajew, ein Wissenschaftler.