bilmek istiyorum için Türkçe-Almanca çeviriler:

ich will wissen · diğer çevirileri

bilmek istiyorum ich will wissen

Sana neden yardım etmek istiyorum biliyor musun?

Sie wissen, warum ich ihnen helfen will?

Hayır, sebebini bilmek istiyorum.

Nein, ich will wissen, warum.

Kim olduğunu biliyor, ve ben bunu istiyorum.

Sie weiß wer sie ist, und ich will das.