bina için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gebäude · Haus · Hochhaus · Bauten, Bau · Nebengebäude · Bürogebäude · Hauptgebäude · diğer çevirileri

bina Gebäude

Bu bina dönüştürülmüş bir müstakil ev.

Dieses Gebäude ist ein umgebautes Sandsteinhaus.

Ben binanın önünde bir protesto organize edecektim.

Ich organisierte einen Protest an der Vorderseite des Gebäudes.

Bir hayalet binanın dışında.

Ein Geist ausserhalb des Gebäudes!

bina Haus

Gece yarısı, her iki binadaki nöbetçilerde vardiya değişimi var.

Um Mitternacht hat die Sicherheit Schichtwechsel in beiden Häusern.

Bu, Katharina'nın binasının kalorifer ve kanalizasyon tesisatının planı.

Das ist der Heizungs-, Lüftungs und Kanalisationsplan von Katharinas Haus.

Ember Copley'in binasında bakım görevlisi olarak çalışanların listesini çıkardım.

Ich habe die Angestelltenliste der Wartungsagentur von Ember Copleys Haus besorgt.

bina Hochhaus

Koca bir bina, bir kız.

Ein Hochhaus, ein Mädchen.

Şimdi bir apartman binası var.

Da steht jetzt ein Hochhaus.

Bu binayı beni gözetlemek için mi yaptırdın, Burt?

Haben Sie das Hochhaus hier etwa gebaut, um mich auszuspionieren?

bina Bauten, Bau

Iquitos'da bir opera binası yaptıracağım, ve açılışını da Caruso yapacak.

Ich werde in Iquitos eine Oper bauen, und Caruso wird sie eröffnen.

Gelecek yaz bir havuz binası yaptıracağız.

Nächsten Sommer bauen wir ein Pool-Haus.

bina Nebengebäude

Biri üçüncü binadaki bilgisayar sistemine girmek için Vargo'nun kartını kullandı.

Jemand benutzte Vargo's Zugangskarte, um in das Computerarchiv im Nebengebäude zu kommen.

Ben ek binada kalıyorum.

Ich wohne dort im Nebengebäude.

bina Bürogebäude

Eski bir ofis binasında.

In einem alten Bürogebäude.

Cephanelikleri ve şirket binalarını.

Ja, Munitionsfabriken und deren Bürogebäude.

bina Hauptgebäude

Patrick benimle birlikte ana binada kalacak.

Patrick wohnt bei mir im Hauptgebäude.