bir şey için Türkçe-Almanca çeviriler:

etwas · was · einiges · diğer çevirileri

bir şey etwas

Beş dakikam yok, ama başka bir şeyim var senin için.

Ich habe keine fünf Minuten, aber ich habe etwas anderes für Sie.

Asla yanlış bir şey yapmadım.

Ich habe nie etwas Falsches getan.

Affedersiniz, size sormak istediğim bir şey var.

Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen?

bir şey was

Kim bir şey söylemek ister?

Wer möchte etwas sagen?

Şimdi, senin kim olduğunu bilmiyorum ama.. burada bize ait bir şey var.

Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber hier ist etwas, das uns gehört.

Profesör Quatermass, size göstermek istediğim bir şey var.

Professor Quatermass. Ich will Ihnen was zeigen.

bir şey einiges

Bir sürü şey gördüm.

Ich habe einiges gesehen.

Joey sana bir şeyler öğretmiş olmalı.

Joey muss really gelehrt Sie einige Sachen.

Jason pek çok şey olabilir ama bir katil değil.

Jason mag einiges sein, aber er ist kein Mörder.