bir kere için Türkçe-Almanca çeviriler:

einmal · mal · zum einen · diğer çevirileri

bir kere einmal

Onu bir kere bir uçağı indirirken, bir de dans ederken gördüm.

Ich sah ihn einmal eine Maschine landen. Ich sah ihn tanzen.

Bir kere birini görmüştüm.

Ich habe einmal einen gesehen.

Bana zaten bir kere yalan söyledin.

Du hast mich schon einmal angelogen.

bir kere mal

Orta okuldayken bir keresinde daha çok pizza alabilmek için yürüyüş düzenlemiştim.

In der Mittelschule habe ich mal einen Walk-out organisiert, für mehr Pizza-Tage.

Bir kere daha selamlayın.

Verbeugen Sie sich noch mal.

Bir keresinde bir filmde görmüştüm.

Habs mal in einem Film gesehen.

bir kere zum einen

Bir kere, neden Margaret yazdın?

Zum einen, warum "Margaret"?