bir sürü için Türkçe-Almanca çeviriler:

viel · Unmenge · massenhaft · diğer çevirileri

bir sürü viel

Bunun için bir sürü masum insan öldü.

Viele unschuldige Leute sind dafür gestorben.

Bir sürü yaşlı adam tanıyorum.

Ich kenn viele alte Männer.

Buraya bir sürü çift gelir.

Hier kommen auch viele Paare her.

bir sürü Unmenge

Bir sürü uyuşturucu bulduk.

Wir fanden Unmengen Drogen.

Burada bir sürü potansiyel baba adayının listesi var.

Hier ist eine Liste mit Unmengen potentieller Väter.

Diagnostik tarayıcım bir sürü mekanik işlev bozukluğu gösteriyor.

Mein Diagnosescanner zeigt eine Unmenge mechanischer Fehlfunktionen an.

bir sürü massenhaft

Tahliye için bir sürü vaktiniz vardı.

Massenhaft Zeit für eine Evakuierung.

Çok uzun bir gündü. Bir sürü müşteri

War ein langer Tag, massenhaft Kunden