bir tek için Türkçe-Almanca çeviriler:

nur · einzig · diğer çevirileri

bir tek nur

Eğer bu Vega'lılarla görüşürseniz ve size sadece tek bir soru sordursalar sorunuz ne olurdu?

Wenn Sie Wegianer träfen und ihnen nur eine Frage stellen dürften wie würde sie lauten?

Ve bunları bilen sadece tek bir kadın var Shen Laosan'ı öldürmeye gideceğim

Und es gibt nur eine Frau, die wusste, dass ich Shen Laosan töten wollte.

En son ne zaman tek bir şey yaptın?

Wann hast du das letzte Mal nur eins gemacht?

bir tek einzig

Tek bir evlat edinmeyi bile doğrulayamadım.

Ich kann keine einzige Adoption authentifizieren.

Katie, lütfen. Bir hataydı. Tek hata yaptım.

Katie, bitte, ich habe einen einzigen Fehler gemacht.

Benim için bir tek sen varsın, bebeğim.

Und du bist die Einzige für mich, Baby.