birbirimize

Eğer çizgilerimiz bir kraliyet mavnası oluşturmuşsa bu demektir ki, birbirimiz için yaratılmışız.

Wenn unsere Handlinien eine Königsbarke bilden, sind wir füreinander bestimmt.

En azından şimdi hepimiz birbirimizi anlıyoruz.

Zumindest können wir uns jetzt gegenseitig nachvollziehen.

Belki de birbirimize yardım edebiliriz.

Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen.

İkisi de primat ama ikisinin de karakterleri birbirinden farklı.

Sind beides Primaten. Aber sie haben komplett verschiedene Charakterzüge.

Belki de siz ikiniz birbirinize aitsinizdir.

Vielleicht seid ihr beide füreinander bestimmt.

Sıradan insanlar birbirlerinden memnun olacak.

Gewöhnliche Menschen werden miteinander zufrieden sein.

En azından birbirimize dürüst davrandığımızı sanıyordum.

Ich dachte, wir wären wenigstens ehrlich zueinander.

Şimdi lütfen birbirimize saygı duyabilir miyiz?

Können wir uns jetzt bitte gegenseitig respektieren?

Kim iki Koreliyi birbirinden ayırt edebilir?

Wer kann schon zwei Koreaner voneinander unterscheiden?

Ama birbirimize karşı dürüst olmak zorunda olurduk.

Aber wir müssen völlig ehrlich zueinander sein.