birer için Türkçe-Almanca çeviriler:

jedes einzelne · pro Stück · diğer çevirileri

birer jedes einzelne

Savunma için her bir vatandaşa ihtiyacım var.

Ich brauche jeden Einzelnen zur Verteidigung!

Her biri için bir tanrı yaratmışlar.

Für jedes Einzelne erschufen sie einen Gott.

Bütün bu numara kümelerinin her biri, bir sözcüğü temsil ediyor.

Jedes dieser Nummernsets steht für ein einzelnes Wort.

birer pro Stück

Herkese bir kapak şarap ve bir parça çikolata.

Ein Deckel voll Wein, ein Stück Schokolade pro Nase.