bireysel için Türkçe-Almanca çeviriler:

individuell · persönlich · diğer çevirileri

bireysel individuell

Bireysel farklılıklar elbette.

Individuelle Unterschiede, natürlich.

Ama Reddington hala bireysel davaları terziler. Kendi kişisel kazanç için?

Aber Reddington legt sich noch immer individuelle Fälle für seinen persönlichen Vorteil zurecht?

bireysel persönlich

Ama Reddington hala bireysel davaları terziler. Kendi kişisel kazanç için?

Aber Reddington legt sich noch immer individuelle Fälle für seinen persönlichen Vorteil zurecht?