biricik için Türkçe-Almanca çeviriler:

einzig · diğer çevirileri

biricik einzig

Baba, ben senin biricik kızınım.

Papa, ich bin deine einzige Tochter.

O, Bay Narayan Shankar'ın biricik kızıydı!

Sie war Narayan Shankars einzige Tochter.

Winnie o benim biricik oğlumdu.

Winnie, er war mein einziger Sohn.